Centrum Sporów Majątkowych Sp. z o.o.
ul. Wilcza 42/12
00-679 Warszawa

phone number: (22) 403 43 40
fax (22) 403 43 31
mob. +48  504 198 488
 
NIP: 5252400411
REGON: 140950262
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000280260
Kapitał zakładowy 400.000,00 zł

zakres uslug

{phocamaps view=map|id=1}

Potrzebujesz mediacji?
Skontaktuj się z Nami

foto   Centrum Sporów Majątkowych Sp. z o.o.
ul. Wilcza 42/12, 00-679 Warszawa

phone number: (22) 403 43 40
fax (22) 403 43 31
mob. +48  504 198 488

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Centrum Sporów Majątkowych.
 
Strony internetowe Płock