MEDIACJA JAKO ALTERNETYWA DLA SĄDU:

  • nie ma przegranych ani wygranych, wszystkim uczestnikom sporu zależy na sukcesie porozumienia,
  • ograniczenie stresu i emocji,
  • krótki czas postępowania,
  • dobrowolność - obie strony muszą zgodzić się na mediacje, przy czym każda z nich może zrezygnować z mediacji na każdym stadium jej prowadzenia,
  • poufność – informacje ujawnione w trakcie mediacji są poufne,
  • odformalizowanie, w szczególności:
  • zapewnienie uczestnikom wpływu na przebieg i wynik postępowania, a także na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy stronami,
  • udrożnienie komunikacji pomiędzy stronami,
  • niższy koszt,
  • troska o wszystkie aspekty sprawy (prawo, podatki, wycena, możliwość rozwiązania kwestii kredytów ciążących na wspólnym majątków

Konieczność podziału majątku, czy to dorobkowego, jako pochodna rozwodu, czy też spadkowego, po stwierdzeniu nabycia spadku/dochodzenia należnego zachowku zawsze jest związana z silnymi przeżyciami, emocjami, żalem, lękiem, smutkiem, rozgoryczeniem, które często biorą górę na zdrowym rozsądkiem.

Poróżnione strony, chcąc za wszelką ceną dowieść swoich racji, wikłają się w długoletnie postępowania sądowe, które pochłaniają nie tylko pieniądze, lecz przed wszystkim nerwy i czas.

W takiej sytuacji powinniśmy mieć możliwość jak najszybszego, najskuteczniejszego i najmniej kosztownego zakończenia postępowania podziałowego i tym samym możliwość otwarcia nowego etapu w naszym życiu.

Postępowanie sądowe, prowadzone w realiach polskich, nie daje nam takiej gwarancji. Jest to procedura ozuta ze wszelkiego rodzaju empatii. Stanowi jedynie wdrożenie w życie przepisów prawa, bez szansy i możliwości pochylenia się nad stroną emocjonalną towarzyszącej podziałowi oraz uniemożliwiającą bieżący wpływ uczestników na przebieg i wynik postępowania. Średni czas trwania tego typu postępowań sądowych w pierwszej instancji, do wydania pierwszego, nieprawomocnego orzeczenia sądowego wynosi od około od 2 do 3 lat. Następnie w większości postępowań mamy do czynienia z postępowaniem apelacyjnym – kolejny długi czas oczekiwania, a w wyjątkowych przypadkach również z postępowaniem kasacyjnym następny rok/2 lata. Mija zatem przynajmniej kilka lat, zanim strony otrzymają prawomocne orzeczenia sądowe i podzielą swój majątek wspólny.

Z uwagi również na fakt, iż w większości spraw o podział majątku, w jego skład wchodzi nieruchomość lub nieruchomości, sąd rozstrzygający w sprawie, w trakcie toczącego się postępowania często powołuje biegłych rzeczoznawców majątkowych do oszacowania wartości nieruchomości. Standardowo w tego typu postępowaniu sporządza się przynajmniej dwa operaty szacunkowe w trakcie prowadzenia sprawy- jeden na wniosek jednaj ze stron, drugi na wniosek drugiej. Następnie, często powoływany jest biegły geodeta do wytyczenia podziału wspólnego gruntu, jak również właściwy rzeczoznawca do oszacowania wartości ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego (samochód, biżuteria, działa sztuki, inne kosztowności etc.).

Wszystkie te czynności są bardzo czasochłonne (czas sporządzenia jednego operatu to około 3 do 6 miesięcy), kosztowne (każdy operat szacunkowy to koszt około 3 tyś złotych), pochłaniające wiele nerwów (przesłuchania stron i świadków przed sądem, celem wykazania co wchodzi w skład masy majątkowej do podziału, wykazania poniesionych na majątek nakładów etc.), koszty profesjonalnych pełnomocników (adwokatów/radców prawnych) wynajętych do pomocy w sprawie.

Co więcej opisane wyżej czynności nie wyczerpują tematu sprawy, ponieważ do rozwiązania pozostają jeszcze inne ważne kwestie, w szczególności podatkowe.

Wspólny majątek bardziej łączy niż akt małżeństwa, dlatego tak ważna jest fachowa i szybka pomoc w rozdzieleniu majątku wspólnego, aby ludzie ze wspólną przeszłością mogli zacząć układać sobie życie na nowo, bez wspólnych obciążeń finansowych.

jak działamy

{phocamaps view=map|id=1}

Potrzebujesz mediacji?
Skontaktuj się z Nami

foto   Centrum Sporów Majątkowych Sp. z o.o.
ul. Wilcza 42/12, 00-679 Warszawa

phone number: (22) 403 43 40
fax (22) 403 43 31
mob. +48  504 198 488

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Centrum Sporów Majątkowych.
 
Strony internetowe Płock